Alex

CEO - Founder

Alex Trejo

CEO

Biografia

Centrat en solucions innovadores i gestió del coneixement aplicades al sector de la salut i les ciències de la vida. Enfocament de recerca en el camp del consens, la intel·ligència social i col·lectiva. Experiència en gestió de disseny, desenvolupament tècnic i gestió de continguts, innovació, integració, solucions i serveis associats a les TIC en entorns sanitaris.

Cronologia

2013-Present
Professor Associat, Universitat Politècnica de Catalunya
2011-Present
Fundador – CEO, ONSANITY SOLUTIONS S.L.
2001-2010
Gestió de Projectes & Disseny de Producte, CIE Automotive