Consens per “votar” les polítiques de salut

REPTE

Gestionar la participació col·lectiva d’un gran grup de persones i una aplicació fàcil d’usar per a facilitar la participació sense més instrucció.

LA NOSTRA CONTRIBUCIÓ

Participació en el disseny del qüestionari & Desenvolupament i implementació d’una eina de consens en línia que permet la participació d’un ampli ventall de professionals.

Establiment i predicció de prioritats col·lectives per a milers de professionals

El 2012, el Departament de Salut va llançar un pla estratègic que abasta de 2011 a 2015 i, com a part de la validació i el seguiment de la planificació estratègica, es va dissenyar un conjunt de prioritats i prediccions per augmentar l’abast i la diversitat de la participació a través d’una metodologia d’intel·ligència col·lectiva.

Un total de 1.217 dels 3.616 participants originals van complir tots els requisits per participar en el procés de formulació de polítiques col·lectives de salut.

HealthConsensus va introduir un gran avanç en la participació en les polítiques de salut, permetent que milers de professionals es presentaran independentment de les limitacions geogràfiques i de temps.

[PAPER] Collective health policy making in the Catalan Health System